Comórtas Scríbhneoireachta! | Buaigh | Cúla4 | TG4 | Súil Eile Skip to main content
 

Comórtas Scríbhneoireachta!


Comórtas Scríbhneoireachta Cúla4!

Cuir scéal do rangasa isteach ar an gcomórtas le deis a fháil leagan i gcló gairmiúil den scéal a bhuachan chomh maith le dearbháin don scoil.

Ní bheidh ach buaiteoir amháin i ngach catagóir mar seo a leanas:

* Catagóir 1 (N.B. – Rang a 2)
* Catagóir 2 (Rang a 3 & 4)
* Catagóir 3 (Rang a 5 & 6)

Chun cur isteach ar an gcomórtas:

Scríobh do scéal le chéile mar rang. Féadfaidh sé a bheith chomh fada agus is maith leat. Ba chóir go mbeadh tús, lár agus deireadh le do scéal. Ba chóir go mbeadh téama láidir leis agus go dtabharfadh an rang ar fad faoi. Tá sé de rogha agat léaráidí a chur leis. Bí chomh ildánach agus is féidir leat!

Seol do scéal isteach chuig: Cúla4, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe nó cula4@tg4.ie

Spriocdháta: Dé hAoine 12 Aibreán.

Gheobhaidh gach duine a chuirfidh isteach ar an gcomórtas earraí Cúla4.
(breis eolas ag teastáil leis an iarratas: Ainm, seoladh agus uimhir guthán na scoile, chomh maith le ainm do rang.)

*Is é cúram na scoile cead tuismitheoirí a fháil roimh an iarratas a sheoladh isteach*


Féach