Cúla4 ar Scoil - Dé hAoine 26 Meitheamh | Seinnteoir | Cúla4 | Súil Eile Skip to main content
 

Cúla4 ar Scoil

Luan - Aoine @ 10am

Cúla4 ar Scoil

Luan - Aoine @ 10am

Cúla4 ar Scoil

Luan - Aoine @ 10am


Dé hAoine 26 Meitheamh 1-50

Rátáil Tuismitheora: G

Cúla4 ar Scoil. Clár siamsúil scoile bunaithe ar ghnéithe de churaclam na bunscoile agus ar théamaí éagsúla gach seachtain. An Samhradh téama na seachtaine seo.

Chéad Taispeántas: 26 Mei

Rogha Fotheidil

Tá deacrachtaí le fotheidil ar roinnt ‘browsers’ faoi láthair. Tá muid ag obair iad seo a chuir ina gceart. Idir an dá linn, tá siad ar fáil ar an APP IOS (saor in aisce le íoslódáil).

Le fotheidil a roghnú, brú cc ag bun an scáileáin.

Má tá fotheidil Ghaeilge cruthaithe againn, is féidir iad seo a roghnú in áit na bhfotheideal béarla.

Má tá tú ag breathnú ar Explore 8 nó ar Windows ’95 nó níos sine, ní oibreoidh na roghanna nua. Is gá mar sin uasghrádú ar do árdán.

Déan teagmháil linn má tá aon deacracht agat.

Ceachtanna

 

Cúla4 ar Scoil – Seachtain 10 | 22-26 Meitheamh @ 10am ar TG4

An Samhradh

Tá laethanta saoire an tSamhraidh beagnach linn agus is sé téama na seachtaine deiridh ar Cúla 4 ar Scoil ná An Samhradh. Beidh na múinteoirí ag breathnú ar shlite gur féidir linn muid féin a choinneáil gnóthach sna cúpla mí amach romhainn agus muid ag fiosrú ceantar áitiúil s’againn féin agus ag baint leas as na hacmhainní nádúrtha atá ar leac an dorais.

Cuirfidh Caitríona comhairle orainn faoi shábháilteacht uisce agus cuirfidh sí gníomhaíochtaí siamsúla don trá inár láthair m.sh. locháin charraige a thaiscéaladh, babhláil trá agus ealaín ghainimh. Taispeánfaidh sí dúinn conas colláis trá a chruthú le dathanna agus uigeachtaí éagsúla. Déanfaidh sí taifead ar an taithí a bhí aici i dtaca le tréimhse dhianghlasála Covid 19 chomh maith lena cuid smaointe a thabhairt ina leith ar bhileog agus inseoidh sí dúinn conas an t-eolas sin agus earraí eile suimiúla ón tréimhse a chur i dtaisceadán todhchaí.

Déanfaidh Fiachra tástáil ar ár gcuid scileanna grinnéisteachta le sliocht ar champáil agus múinfidh sé dúinn conas ceisteanna cruinne a chumadh bunaithe ar fhreagraí ar leith. Úsáidfidh sé eochair shimplí chun cabhrú leis an gcineál saoire a rachaidh sé air i mbliana a oibriú amach. Labhróidh sé chomh maith faoin athrú atá tagtha ar chluichí agus bréagáin le caoga bliain anuas, agus faoi chluichí agus bréagáin a mbíonn gasúir fós ag spraoi leo. Breathnóidh sé ar thréithe a bhaineann le roinnt de na príomhréigiún aeráide in áiteanna difriúla ar domhan agus déanfaidh sé an gaol idir tosca aeráide agus tógáil foirgneamh a scrúdú.

Sna ceachtanna OSPS beidh na múinteoirí ag féachaint ar mar is féidir linn éagsúlacht a cheiliúradh agus cultúr ionchuimsithe a chruthú. Léifidh Caitríona an leabhar álainn Gach Dath Faoin Spéir dúinn agus imreoidh Fiachra cluiche a thaispeánfaidh mar a dhéanaimid go léir steiréitíopáil i ngan fhios dúinn féin.

Sa rang Mata imreoidh Caitríona roinnt cluichí suimithe agus dealaithe agus déanfaidh sí suimiú agus grúpchomhaireamh leantach a scrúdú. Breathnóidh Fiachra ar chodáin dheachúlacha agus beidh sé ag réiteach fadhbanna bunaithe ar roinnt fhada chomh maith.
 

Bígí linn gach lá Luan go Aoine ag a 10am ar TG4. Beidh ceachtanna ó na cláir le feiceáil ar YouTube Cúla4 agus is féidir breathnú siar ar na cláir ar cula4.com
Cuirfear fáilte roimh rannpháirtíocht na bpáistí sa bhaile le linn an chláir Cúla4 ar Scoil; agus is féidir pictiúir nó físeáin a sheoladh isteach chuig an gclár. Beidh an t-ábhar ar fáil freisin ar líne ar cula4.com agus ar YouTube Cúla4.

Féach